Palffyodden

Hus traperski na przylądku Palffyodden na Południowym Spitsbergenie, wykorzystywany jako baza terenowa (Arktyka)

WyprawaDataWyprawa letnia
Wyprawa UJ1981Anna Musiałówna
Wyprawa UJ1982Maria Agata Olech
Wyprawa UJ1983Joanna Pociask-Karteczka
Wyprawa UJ1984Joanna Pociask-Karteczka
Wyprawa UJ1985Maria Agata Olech (UJ), Beata Biały (Akademia Medyczna w Gdańsku)
1986
1987
1988
1989Beata Przybyłowska (UJ)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998Barbara Wiśniewska-Wojtasik (UG)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Wyprawa UJ2008Justyna Dudek, Maja Lisowska
2009
Wyprawa UJ2010Justyna Dudek (głównie w chatce Hilton na południe od Palffyodden)
2011
2012
2013
2014
2015Barbara Jóźwiak (Fundacja forScience)
2016
2017
2018
2019Barbara Jóźwiak, Joanna Nawrot, Monika Paliwoda (Fundacja forScience)
2020
2021