Palffyodden

Hus traperski na przylądku Palffyodden na Południowym Spitsbergenie, wykorzystywany jako baza terenowa (Arktyka)

WyprawaDataWyprawa letnia
Wyprawa UJ1981Anna Musiałówna
Wyprawa UJ1982Maria Agata Olech
Wyprawa UJ1983Joanna Pociask-Karteczka
Wyprawa UJ1984Joanna Pociask-Karteczka
Wyprawa UJ1985Maria Agata Olech (UJ), Beata Biały (Akademia Medyczna w Gdańsku)
1986
1987
1988
1989Beata Przybyłowska (UJ)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998Barbara Wiśniewska-Wojtasik (UG)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Wyprawa UJ2008Justyna Dudek, Maja Lisowska
2009
Wyprawa UJ2010Justyna Dudek (głównie w chatce Hilton na południe od Palffyodden)
2011
2012
2013
2014
2015Barbara Jóźwiak (Fundacja forScience)
2016
2017
2018
2019Barbara Jóźwiak, Joanna Nawrot, Monika Paliwoda (Fundacja forScience)
2020
2021Barbara Jóźwiak, Katarzyna Filimonow, Barbara M. Jóźwiak (Fundacja forScience)
2022