Hyttevika

Hus traperski w zatoce Hyttevika na Południowym Spitsbergenie, wykorzystywany jako baza terenowa (Arktyka)

WyprawaDatyWyprawa letnia
1980Sławomira Gromisz (Zakład Oceanologii IGF PAN w Sopocie), Anna Czajkowska (Zakład Oceanologii IGF PAN w Sopocie)
1981Anna Biała (Zakład Oceanologii IGF PAN w Sopocie)
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988Marzena Schejbal-Chwastek (AGH)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wyprawa AGH2003Katarzyna Derwisz (AGH)
Wyprawa AGH2004Katarzyna Derwisz (AGH), Joanna Cieślik (AGH), Alicja Kawalec-Majka (AGH)
Wyprawa AGH2005Edyta Lokas (AGH), Agata Szwakopf (AGH)
Wyprawa AGH/ Wyprawa UWr2006Aleksandra Smyrak (UWr, obecnie Smyrak-Sikora), Alicja Wypych (AGH)
Wyprawa AGH/13 Wyprawa Rehak-SPELEO2007Alicja Kawalec-Majka (AGH), Emily Thiem (Lawrence University, USA), Anna Haczek (SPELEO)
Wyprawa AGH2008Karolina Gołuchowska (AGH), Anna Płonka (AGH)
Wyprawa AGH2009Milena Farajewicz (AGH)
Wyprawa AGH/Wyprawa PG/14 Wyprawa Rehak-SPELEO2010Katarzyna Jankowska (PG), Dorota Górniak (UWM), Monika Kwaśniak-Kominek (AGH), Anna Haczek (SPELEO)
Wyprawa AGH2011Karolina Gołuchowska (AGH), Karolina Kośmińska (AGH)
Wyprawa AGH/Wyprawa Politechniki Wrocławskiej2012Karolina Gołuchowska (AGH), Karolina Kośmińska (AGH), Katarzyna Sienicka (PWr)
Wyprawa AGH2013Karolina Kośmińska (AGH), Iwona Klonowska (AGH)
Wyprawa AGH2014Karolina Kośmińska (AGH), Aleksandra Puławska (AGH)
Wyprawa AGH2015Karolina Kośmińska (AGH), Marzena Maraszewska (AGH)
2016
Wyprawa AGH/15 Wyprawa Rehak-SPELEO2017Karolina Kośmińska (AGH), Katarzyna Walczak (AGH), Urszula Buszkiewicz (AGH), Anna Haczek (SPELEO)
Wyprawa AGH2018Karolina Kośmińska (AGH), Iwona Klonowska (AGH), Katarzyna Walczak (AGH), Sara Rzegocka (AGH), Laura Lis (AGH), Aleksandra Styga (AGH)
16 Wyprawa Rehak-SPELEO2019Anna Haczek (SPELEO)
2020
2021
2022
2023

Wykaz skrótów:

  • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
  • PWr – Politechnika Wrocławska
  • UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • UWr – Uniwersytet Wrocławski