Media o projekcie

Informacje o projekcie i książce „Polarniczki” pojawiły się w następujących mediach: