Media o projekcie

Informacje o projekcie Polarniczki pojawiły się w następujących mediach: